(Chan Wing Hang 陳穎姮 評價、評分) 十分專業有耐性,財務分析有用 | 香港保險代理人平台 - Hong Kong Insurance Agent Platform

用戶[Mak]給保險代理人Chan Wing Hang 陳穎姮 的評論及評分

Mak
  用戶: Chan Wing Hang 陳穎姮

新手用戶

十分專業有耐性,財務分析有用 保險代理Chan Wing Hang 陳穎姮的評論、評價、評分 日期: 2017-04-17 13:02:19

識好多野非常專業

會詳細幫客人做個人財務分析再度身訂造計劃,唔係求求其其,分析過程中我都學到唔少保險及保險以外的金融知識,好評!

評分: 很好 (5 / 5)
(保險代理)Chan Wing Hang 陳穎姮回覆: 多謝曬阿Mak 我都好開心可以幫到你手,以後繼續長期合作

香港保險平台-保險代理排行榜 儲蓄計劃 @ 香港保險代理人平台 人壽保險 @ 香港保險代理人平台 住院及醫療保障 @ 香港保險代理人平台 危疾(重疾)保障 @ 香港保險代理人平台 保險代理人 Insurance Agent 招聘 招攬 專區 @ 香港保險代理人平台 香港保險平台-保險代理紀錄 「香港保險平台」之榮譽勳章: 星級保險代理, 專業保險代理, 人氣保險代理, 愛心保險代理, 保險代理大師
保險代理專業網上宣傳推廣及資訊平台、保險代理主持宣傳推廣 香港保險平台廣告查詢、推介優質好保險代理